Blogg

Många av oss har olika hanteringsmekanismer i livet för att göra vardagen lite lättare. Dessa hanteringsmekanismer kan kännas bra i stunden men i längden kan dessa påverka oss negativt. Dricker vi och äter för mycket så känner vi ganska snabbt att kroppen inte mår bra. Hanterar vi vårt liv genom att jobba väldigt mycket så kan det påverka vårt...

När svårigheter händer i livet har vi alla olika sätt att hantera det på, så kallade hanteringsmekanismer. När vi upplever större trauman men även mindre utmaningar i vårt dagliga liv kan vi bli väldigt fäst vid våra personliga hanteringsmekanismer. Det kan vara vår trygghet, vår livlina och bästa vän när det känns jobbigt. På kort sikt kan dessa...

Alla har vi utdaterade självuppfattningar och mönster som styr våra liv. Dessa mönster och uppfattningar formades när vi var barn och har följt med oss under livets gång. Vissa kan vi vara medvetna om medan vi kan vara helt omedvetna om andra. Vi går igenom olika typer av upplevelser genom livet som formar de uppfattningar vi har om oss...

När oväntade saker sker i vår verklighet är det vanligt att känna en osäkerhet, oro och rädsla. Vi kanske har jobbat länge på samma jobb och plötsligt så förlorar vi jobbet eller så kanske vi bryter upp från en relation och vi måste flytta. Någon form av förändring sker i vårt liv som skapar en osäkerhet om framtiden. Vad är...

Är du medveten om vad det är som driver dig när du gör olika val i livet? Hur väl känner du dig själv när det kommer till vad det är som får dig att väja det ena i stället för det andra? Följer du din egen inre känsla av vad som känns rätt för dig eller går det per automatik?...

Många av oss är väldigt omedveten om vilka tankar vi har. Vi tänker väldigt mycket men vi har inte tagit oss tid och energi till att verkligen observera våra tankar. Detta kan vara väldigt bra att göra om vi vill få större kontroll över våra tankar och lära oss att styra våra tankar till sådant som får oss att må...

Lever du det liv du vill leva? Håller du dig själv tillbaka på grund av olika uppfattningar du har om dig själv och världen? Söker du trygghet och stabilitet? Har du saker som du vill göra, drömmar, som du planerar att göra....sen? Sen när jag får mer pengar. Sen när jag går ner i vikt. Sen när jag känner mig...

För att få ut så mycket som möjligt av varje dag kan vi varje morgon sätta en intention för dagen och skapa en medvetenhet kring vad vi vill fokusera på. När vi gör det så håller vi en röd tråd genom dagen och vi låter oss inte distraheras av allt annat som dyker upp. Intentionen och fokuset kan innebära att...

När vi upplever något i våra liv som vår hjärna har bestämt är dåligt så skapas ett motstånd till det som sker. Det är själva motståndet till det som sker som gör att vi känner stress och ångest. Desto mer vi kan vara närvarande i det som händer i nuet och vara medveten om det som händer utan att känna...

Varje dag upplever vi saker som får oss att känna olika saker. Alltifrån glädje, lycka, kärlek till oro, rädsla och sorg. Vissa saker triggar oss, vi går i gång och kan känna ilska, orättvisa osv och är vi inte medveten om våra känslor och hur olika saker triggar oss så låter vi våra triggers kontrollera oss så vi agerar utifrån...