Sätt en daglig intention

03.05.2021

För att få ut så mycket som möjligt av varje dag kan vi varje morgon sätta en intention för dagen och skapa en medvetenhet kring vad vi vill fokusera på. När vi gör det så håller vi en röd tråd genom dagen och vi låter oss inte distraheras av allt annat som dyker upp. Intentionen och fokuset kan innebära att det är vissa saker vi vill få gjorda under dagen och vi gör en lista som vi kan pricka av men vi kan också sätta en intention genom att välja ett ord som vi vill att dagen ska representera. Exempel på detta kan vara glädje eller balans tex. Är balans något vi känner vi vill jobba med och vi har valt det som dagen ord blir vi snabbt medveten om vi får en obalans mellan arbete och återhämtning tex. Har vi valt glädje som dagens ord och vi har en tendens att börja klaga tex så kan vi snabbare bli medveten om vårt beteende och i stället välja att göra något som ger oss glädje. Vilket ord skulle du välja som dagens ord?