VAD ÄR COACHING?

Coaching är en samtalsmetodik som ökar medvetenheten gällande vem du är, vad du vill och vad du behöver göra för att ta dig dit du vill!


I coaching utgår vi ifrån att du som individ har all styrka och kunskap inom dig själv för att förändra ditt liv i rätt riktning. Genom coachande verktyg och aktiv närvaro påbörjas en personlig utvecklingsprocess inom dig till att leva ditt liv mer äkta och autentiskt och du ökar din medvetenhet i att ta beslut som är i enlighet med dina inre värderingar. Du sätter dina mål och jag coachar dig i att uppnå dom!

Kontakta mig