Vad driver dig till att göra de val du gör?

21.05.2021

Är du medveten om vad det är som driver dig när du gör olika val i livet? Hur väl känner du dig själv när det kommer till vad det är som får dig att väja det ena i stället för det andra? Följer du din egen inre känsla av vad som känns rätt för dig eller går det per automatik? Lyssnar du på andra och gör som dom gör? När vi blir mer medveten om varför vi gör någonting så lär vi känna oss själva bättre och vi kan mer medvetet göra val som bottnar i kärlek och självrespekt i stället för rädsla. Se tillbaka på de val du gjort den senaste tiden. Var drivkraften bakom valen rädsla eller kärlek?