Vill du förändra din självbild

06.06.2021

Alla har vi utdaterade självuppfattningar och mönster som styr våra liv. Dessa mönster och uppfattningar formades när vi var barn och har följt med oss under livets gång. Vissa kan vi vara medvetna om medan vi kan vara helt omedvetna om andra. Vi går igenom olika typer av upplevelser genom livet som formar de uppfattningar vi har om oss själva och världen utanför. Att ha pengar är något dåligt, jag är inte värdig att älskas, jag kan inte kommunicera min sanning för min åsikt är inte lika mycket värd som andras. Detta är bara några exempel på hur utdaterade uppfattningar håller oss fängslade. Inbäddat i dessa uppfattningar vi har om oss själva ligger rädsla. En rädsla för vad andra ska tycka, rädsla för att bli övergiven, det kan även vara rädslor för att faktiskt lyckas och bli framgångsrik. Rädsla för vår egen makt. Denna rädsla håller oss hårt i sitt grepp och får oss att stanna kvar i situationer som är ohälsosamma för oss. Så hur tar vi oss vidare? Hur tar vi oss ur rädslan. Den enda vägen ur rädslan är igenom den. Vi känner rädslan. Vi lyssnar på rädslan. Vi hör vad den har att säga oss. Vi ser till att finnas där för oss själva. Den längsta relationen vi har i livet är till oss själva. Hur ser det ut för dig? Har du gamla mönster och trosuppfattningar du vill ta dig ur? Hur ser din relation till dig själv ut?