Tips när vi känner stress och ångest

24.04.2021

När vi upplever något i våra liv som vår hjärna har bestämt är dåligt så skapas ett motstånd till det som sker. Det är själva motståndet till det som sker som gör att vi känner stress och ångest. Desto mer vi kan vara närvarande i det som händer i nuet och vara medveten om det som händer utan att känna motstånd till det, desto bättre mår vi. Det är på detta sätt som vi kan känna harmoni och lycka även i situationer som kan uppfattas som kaosartade. Vi är medveten om vad som händer men vi identifierar oss inte med det. Vi dömer inte heller situationen som bra eller dålig. Så tre viktiga nycklar när det gäller att finna balans och harmoni är att vi inte identifierar oss med det som händer i vår omgivning utan försöker se situationen mer objektivt, att inte döma det som sker och att inte känna motstånd. Att se allt som händer i våra liv som olika upplevelser istället för att döma de som bra eller dåliga. Hur ser det ut för dig? Upplever du mycket stress och ångest? Testa detta och se hur det påverkar dig.