OM MIG

Jag brinner för att stödja och coacha människor i sin personliga utveckling oavsett livsområde. Min roll är att finnas som stöd för dig i din utveckling och personliga målsättning. En stor orsak till människors ohälsa grundar sig i, enligt min erfarenhet, att man inte vet eller lyssnar till vad man egentligen vill utan tar beslut baserat på olika rädslor. Genom att använda coaching som samtalsmetod tittar vi på vad du vill uppnå, vad det är som hindrar dig och utifrån det sätter vi mål att arbeta mot. Jag brinner för utveckling i alla dess former, oavsett om det gäller att utveckla marginaliserade producenter, som jag har tidigare erfarenhet av inom rättvishandel, eller personlig utveckling av individer och företag som jag nu arbetar med som egen företagare och coach. Jag drivs av att öka enskilda individers välmående likväl som företags, vilket i sin tur leder till ett mer välmående samhälle i stort. Att vara delaktig i en utvecklingsprocess och uppnå resultat är för mig väldigt meningsfullt och givande. Kontakta mig så kan vi se över just dina behov och lägga upp coachingen därefter.

Jag är utbildad Internationell Certifierad Coach (ICF) på ACC nivå.