Vad tänker du på?

16.05.2021

Många av oss är väldigt omedveten om vilka tankar vi har. Vi tänker väldigt mycket men vi har inte tagit oss tid och energi till att verkligen observera våra tankar. Detta kan vara väldigt bra att göra om vi vill få större kontroll över våra tankar och lära oss att styra våra tankar till sådant som får oss att må bättre. Hur mycket av mina tankar är oro och stress inför framtiden? En framtid som inte existerar ännu? Tänker jag katastroftankar? Varje tanke återföljs av en känsla. Många negativa tankar återföljs av negativa känslor. Om vi kan tänka negativa tankar kan vi lika gärna tänka positiva tankar som återföljs av positiva känslor. Hur observant är du på vilka tankar och känslor du har under en dag? Vad kan du göra för att tänka annorlunda? Ibland handlar det bara om att bestämma sig.