Vilket kärleksspråk har du?

20.01.2021

Alla Hjärtans Dag är en dag då många uttrycker sin kärlek lite extra till sin omgivning. Detta kan ske på olika sätt tex genom gåvor, uttryck eller handlingar. Vi alla uttrycker vår kärlek på olika sätt och vissa sätt känns mer eller mindre bekväma för oss. Detta beror på att vi har olika kärleksspråk. Har vår partner ett sätt att uttrycka kärlek på och vi har ett annat kan detta få oss att missuppfatta varandra och vi kan känna oss oälskade även om vi båda uttrycker vår kärlek, vi gör det bara på olika sätt. Därför kan det vara väldigt värdefullt att ha vetskap om vilket kärleksspråk vi själva har och vilket vår partner har så vi lättare kan förstå varandra och tillgodose varandras behov. Den amerikanska författaren och psykologen Gary Chapman har skrivit en bok om de fem kärleksspråken som är: uppskattande ord, tid för varandra, gåvor, tjänster och fysisk närhet. Har du uppskattande ord som kärleksspråk behöver du höra din partner uttrycka sin kärlek genom ord och meddelanden. Då räcker det kanske inte att din partner ger dig en kram utan du behöver höra det. Har du tid för varandra som kärleksspråk så är det viktigt för dig att få tillbringa kvalitetstid med din partner utan störningsmoment. Har du istället gåvor som kärleksspråk är det viktigt för dig vilken typ av gåva din partner ger dig för det speglar hur väl hon/han känner dig, hur mycket din partner har ansträngt sig och älskar dig. Har du tjänster som kärleksspråk så baserar du din partners kärlek för dig utifrån vad hon/han gör för dig. Det kan vara alltifrån städa, diska, laga mat och annat praktiskt som behöver göras. Slutligen om du har fysisk närhet som kärleksspråk är det väldigt viktigt för dig med fysisk och intim kontakt med din partner. Utan fysisk kontakt och beröring från din partner kan du känna dig avvisad. Visar din partner sin kärlek till dig genom att diska och hålla ordning hemma och du behöver fysisk kontakt för att känna dig älskad kan det bli stora missuppfattningar i relationen. Passa därför på att lära känna dig själv och din partner lite bättre. Prata om hur ni upplever kärlek så att din partner kan se hur och när du ger din kärlek och samtidigt kan du tillmötesgå din partners kärleksspråk. Glad Alla Hjärtans dag!