Vägen till målet!

14.01.2021

Vi kan lätt känna oss överväldigad när vi ska göra förändringar. Vi är ute på okänd mark. Vi ska göra något som vi aldrig tidigare gjort. Detta kan kännas obekvämt och det krävs mod att göra det ändå. Vi kan uppleva att det är svårt att veta var vi ska börja. Vi vet vad vi har för mål men det kan kännas väldigt stort och svårt och ibland omöjligt att ta oss dit. Klivet känns för stort. Något som kan vara till väldigt stor hjälp på vägen är att bryta ner målet. Vi vet var vill vara om ett år, vad behöver vi ha gjort om sex månader för att kunna uppnå målet om ett år? Vi bryter sedan ner det ytterligare och gör klart för oss var vi i så fall behöver vara om tre månader och sedan en månad osv. Vi gör sedan listor för vad vi ska göra varje dag för att ta oss framåt mot vårt mål. Vi sätter dagliga mål som vi betar av. När vi dagligen fokuserar på att ta oss mot ett mål så tar vi oss ständigt framåt. Det som känns onåbart och väldigt långt borta kommer snabbt närmare och börjar plötsligt kännas nåbart. Vad har du för mål du vill uppnå och hur arbetar du för att ta dig dit?