Vad är coaching?

13.01.2021

Coaching är en samtalsmetodik som ökar medvetenheten gällande vem du är, vad du vill och vad du behöver göra för att ta dig dit du vill. Coaching är någonting som du alltid kan ha användning av, speciellt när du känner att du vill göra en förändring i ditt liv. Du vill ha ut lite mer av livet än vad det ger dig just nu, oavsett vilket livsområde det gäller. I coaching så coachar vi personen, inte ämnet och du coachas i att hitta dina egna svar inom dig själv. Din inre röst, det du egentligen vill göra när du inte begränsas av olika typer av uppfattningar, åsikter och rädslor du har inom dig själv. Utifrån det sätter vi mål och du får en tydlig riktning om vart du är på väg. Vi utgår ifrån just dina behov och skräddarsyr coachingen därefter. Jag är Internationellt Certifierad Coach (ICF) på ACC nivå. ICF står för International Coach Federation som är det globala branschorganet för professionella coacher och står för professionell och kvalitetssäkrad coaching. Jag följer ICF etiska riktlinjer som bland annat innebär att jag har tystnadsplikt. Vill du veta mer om ICF gå in på deras hemsida: https://icfsverige.se/. Kontakta mig om du är intresserad av att bli coachad. Hoppas vi hörs!