Sätter du gränser eller har du byggt upp en mur?

20.01.2021

Att det är viktigt att sätta hälsosamma gränser är något vi ofta hör men vad innebär det egentligen, och hur vet vi om vi sätter gränser eller om vi sätter upp en mur? Vad är skillnaden? Att sätta gränser handlar om att vi följer vår egen sanning, det som känns äkta och rätt för oss och vi uttrycker detta till andra. Vi är alltså ärliga mot oss själva och andra och vi uttrycker vår egen sanning, det vi tycker, tänker, värderar och känner och även om det inte alltid mottas på ett positivt sätt så står vi upp för oss själva. Vi respekterar våra egna känslor, tankar och handlingar. För att våga visa vem vi verkligen är krävs sårbarhet. För att våga vara sårbar så krävs mod. Sätter vi istället upp en mur i relationer till andra så gör vi ofta det på grund av rädsla. Rädsla för att visa vem vi är, bli dömd, vara sårbar och bli sårad. Vi vill inte släppa in människor nära oss och vi stänger ute relationer. För att bli av med muren behöver vi titta närmare på vår rädsla. Var befinner du dig gällande detta? Har du hälsosamma gränser eller har du satt upp en mur? Eller befinner du dig någonstans mittemellan?