Öka förutsättnningen att stå stark när vindar blåser

11.04.2021

Det är väldigt vanligt idag att vi känner oss stressade i vår vardag. Vi kan ha mycket ansvar och mycket som vi ska få att gå ihop i vår vardag att vi kan känna oss överväldigade. Förutom det har det senaste årets upplevelser ytterligare ökat på vår stressnivå. Vi kan uppleva känslor som tex otrygghet och rädsla mer nu än tidigare. Vad kan vi göra i vår vardag för att stå starkare när vindarna blåser? Min upplevelse är att bästa resultat ges när vi ser på hälsa ur ett helhetsperspektiv. Vi kombinerar flera saker som förbättrar vårt välmående och vi skapar rutiner kring det. Här kommer några exempel:

Äta bra mat. Lyssna på din kropp. Vad vill din kropp ha och vad mår den bra av?

Träna. Rör på kroppen. Anpassa träningen efter vad som passar dig och din situation.

Meditera. Ett bra sätt att grunda dig själv och känna dig mer trygg och stabil. Hitta en meditationsform som passar dig.

Sätt mål. Prioritera din tid. Gör det som är viktigast först och håll koll på målet och vad du ska uppnå.

Spendera tid i naturen. Ger energi och är alldeles gratis. Planera in lite tid varje dag.

Avkoppling. Gör något som får dig att koppla av och koppla bort från din vardag. Vad ger dig glädje och energi?

Sätt en siffra mellan 1-10 på varje område. Vilka har du lägst siffra på? Är det någon av punkterna du vill och behöver fokusera mer på? Lyssna på din kropp och ge den vad den vill ha och behöver.